Eco-verantwoordelijkheid

Scroll

MILIEU

Als verantwoordelijk familiebedrijf streeft Avieta
er voortdurend naar om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

Tijdens de volledige productiecyclus wordt alles in werking gesteld om de hoeveelheid
productieafval, water- en energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Intrinsiek
en onvermijdelijk afval wordt gesorteerd en gerecycleerd.

Onze teams spannen zich voortduren in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen
door in een reeks van nieuwe technologieën te investeren:

Energie

Zonnepanelen, ledverlichting, energie-audits van de bakkerijen om het verbruik en hergebruik van energie te optimaliseren, nauwkeurige metingen van het verbruik per productielijn ...

Afval

Optimalisering van de productie om afval van ingrediënten, voltooide producten en verpakkingen te beperken.

Afvalwater

Afval zuiveren door eigen waterzuiveringsinstallatie. Dit is in het belang van de natuur en dus een duurzame investering.

Verpakking

Het merendeel van onze verpakkingen is recycleerbaar. Indien de voedselveilgheidsnormen en toepassing het toelaten maken we soms gebruik van gerecycleerde verpakkingen.

Logistiek

90% van onze grondstoffen en verpakkingen zijn  afkomstig van leveranciers die zich op minder dan 200 km van onze bakkerijen bevinden.

Optimalisering van de logistieke stromen met onze commerciële partners, maar ook tussen locaties, om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. We gebruiken zoveel mogelijk alternatieve transportmiddelen, zoals de Trilogiport (weg, water, spoor) om onze CO2-voetafdruk te verkleinen.