Milieu

Als verantwoordelijke onderneming spant Avieta zich doorlopend in om zijn milieu-impact te vermideren.

Tijdens de hele productiecyclus stellen wij dan ook alles in het werk om het energie-en waterverbruik te beperken en het afval te sorteren, te recycleren en te valoriseren.

sac_farine

Wij willen enerzijds verder gaan op de ingeslagen weg en anderzijds alle energieparameters standaardiseren en nauwkeurig meten, om een driejarenplan op te stellen dat als doel de milieu-impact van onze activiteit per geproduceerde kilo wafels te verminderen.

Energie:

  • Energieaudit van beide fabrieken om het verbruik en de terugwinning van energie te optimaliseren
  • Precieze meting van het verbruik per productielijn

Afval:

  • Eindproducten en halffabricaten met 5% verminderen

Afvalwater:

  • Optimalisering van de zuiveringscyclussen met de bedoeling het waterverbruik per geproduceerd kilo wafels met 5% te verminderen

Verpakking:

  • Verdere optimalisering van individuele verpakkingen, etuis, dozen en paletten
  • Minder kleefpapier gebruiken voor het sluiten van de dozen
Powered by Atypic ®
Avieta

Avieta